Prispevki

Izračun porabe goriv

Natisni

Izbor uporabljanega goriva:
Energetska vrednost (kWh)
Porabljena letna količina uporabljanega goriva
Letna poraba energije
Izbor drugega goriva
Porabljena količina drugega goriva

 

Enota kWh
Surova nafta 1l 10,1
Esktra lahko kurilno olje 1l 10,17
Zemeljski plin 1m3 9,5
Utekočinjen naftni plin 1l 6,95
Rjavi premog kg 5,9
Lesni peleti kg 4,9
Polena povprečje (20 %W) prm 1750
Lesni sekanci povprečje (20% W) nm3 800
Smreka m3 2178
R.bor m3 2196
Jelka m3 2628
Macesen m3 2448
Breza m3 2772
Bukev m3 3078
Beli gaber m3 3420
Hrast-dob m3 3312
Hrast-graden m3 2844
Veliki jesen m3 2952
Črna jelša m3 2178
Robinija m3 2916
Pravi kostanj m3 3132
Copyright © 2017 Hidrosistemi d.o.o. Vse pravice pridržane.
Free Joomla 2.5 templates by New Poker Reviews