Avtocesta poplava

Cevi PVC todren so enoslojne cevi predorske oblike, namenjene za zbiranje in odvod meteorne vode (podzemno odvodnjavanje). Ločimo dva tipa cevi, drenažne pod oznako cevi "D" in drenažno-kanalizacijske pod oznako cevi "DK".Cevi so izdelane iz S-PVC z naslednjimi lastnostmi:

SPECIFIČNA MASA =>1,4g/cm3
LINEARNI RAZTEZNOSTNI KOEFICIENT = 0,08 mm/mK
TOPLOTNA PREVODNOST = 0,16WK'm'
MODUL ELASTIČNOSTI E (1min) ≥ 3000MPa
POVRŠINSKA ELEKTRIČNA UPORNOST >1012 Ω


Cevi so izdelane v skladu s standardom SIST DIN 4262-1:2009.

DRANAŽNE CEVI D

Drenažne cevi D so v glavnem namenjene za odvod vode iz vseh vrst cestnih teles, železniških prog, letaliških stez ter za uporabo pri vseh drugih gradnjah, kjer je potrebno drenažno odvodnjavanje terena. Že pri sami gradnji objektov se uporabljajo za odvodnjavanje temeljnih tal ali planuma spodnjega ustroja in odvodnjavanja tamponske ali protizmrzovalne plasti. Po končani gradnji objekta pravilno vgrajene cevi D stalno odvajajo odvečno vodo.

Cevi D izdelujemo v dveh dimenzijah z nazivnim premerom DN 100 in DN 160. Dolžina cevi: L = 5 m.

DN cevi demm h mm s mm a mm b mm MTmm scm2 Masa kg/m

100

110,0±1,5

110±2,0

2,3

60

1,2 ±0,4

50

88

1,3

160

159,0 ±1,5

157 ±2,0

3,4

90

1,2 ±0,4

60

187

2,6


Vsaka cev ima na enem koncu posebno oblikovan oglavek (mufo). Medsebojno spajanje cevi je preprosto in ga izvajamo z vtikanjem gladkega konca ene cevi v oglavek druge cevi.


DRENAŽNO-KANALIZACIJSKE CEVI DK


Drenažno-kanalizacijske cevi DK imajo širšo uporabnost, ker z njimi istočasno opravljamo dve funkciji:

  1. odvajamo površinsko vodo z vozišč avtocest, ulic, letaliških stez in
  2. drenažno odvodnjavamo cestno telo in okolno zemljišče.

V povezavi obeh funkcij se kaže poenostavitev kompleksnega sistema odvodnjavanja (kanalizacija in drenaža) ter s tem zmanjšanje gradbenih stroškov.

Cevi DK izdelujemo v dimenzijah nazivnega premera DN 200, DN 250 in DN 350 mm. Dolžina cevi: L = 5 m.

DN cevi demm h mm s mm a mm b mm MTmm scm2 Masa kg/m

200

197,5±2,0

199 ±2,0

3,7

115

1,2 ±0,4

147

296

3,8

250

258,0±2,0

259 ±2,0

4,0

149

1,2 ±0,4

147

507

5,3

350

352,0±3,0

352 ±3,0

5,2

206

1,2 ±0,4

147

945

9,1


Medsebojno spajanje je enako spajanju cevi D s to razliko, da se na gladki konec ene cevi pred vtikanjem v oglavek druge cevi namesti O-tesnilo v razdalji 2—3 cm od roba.

Copyright © 2017 Hidrosistemi d.o.o. Vse pravice pridržane.
Free Joomla 2.5 templates by New Poker Reviews