Napaka
  • Attention, couldnt find currency code in the table for id = 42


Depuro one Hišna čistilna naprava 04

Do 4 oseb
depuro_one
prospekt depuro one
Cena:
Cena z DDV: 2562,00 €
Prodajna cena: 2440,00 €
Cena brez DDV: 2100,00 €
Popust: 122,00 €
Proizvajalec: Rototec S.p.A
Opis

Biološka čistilna naprava DEPURO ONE predstavlja popolni biološki sistem za čiščenje odpadnih vod iz gospodinjstev in podobnih odplak (domovi, hoteli, restavracije itn.) ter je bila dimenzionirana, preizkušena in odobrena v skladu z EU standardom UNI EN 12566:3 (Male čistilne naprave do 50 PE – 3.del: Predizdelane in/ali na mestu postavitve sestavljene čistilne naprave za gospodinjske odplake). Preskusi so bili izvedeni s strani nemškega laboratorija PIA GmbH (NB 1739), ki je v skladu z omenjenim EU standardom izdal certifikat za ta sistem. DEPURO ONE sestavljata dva rezervoarja: primarni rezervoar za ločevanje gošče, bakterijsko presnovo in akumulacijo ter oksidacijski rezervoar z recirkulacijo za oksidacijo onesnaževalcev, prisotnih v odplakah. Oba rezervoarja sta izdelana iz plastike – linearni polietilen nizke gostote (LLDPE) – ob uporabi tehnologije rotacijskega litja. DEPURO ONE zagotavlja visoko stopnjo prečiščevanja gospodinjskih odplak v smislu glavnih referenčnih parametrov: BPK5, KPK, SS (suspendirane snovi) in Ntot (celokupni dušik).

 

pdfPDF PREDSTAVITEV

Copyright © 2017 Hidrosistemi d.o.o. Vse pravice pridržane.
Free Joomla 2.5 templates by New Poker Reviews